BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na modernizację i rozbudowę Piskiego Domu Kultury

Dyrektor Piskiego Domu Kultury inforumuje, iż w dniu 24 lipca 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 566384-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na modernizację i rozbudowę Piskiego Domu Kultury. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

TERMIN SKŁADANIA OFERT 10 sierpnia 2020 r. godz. 9:45

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 ze zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: piątek, 24 lip 2020 14:27
Data opublikowania: piątek, 24 lip 2020 15:00
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 22132 razy