BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury

Dyrektor Piskiego Domu Kultury informuje, iż w dniu 8 listopada 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00427250/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na modernizację i rozbudowę Piskiego Domu Kultury.

Identyfikator postępowania miniPortal - 6543abd6-e703-489d-9c3c-a333312f0efa

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6543abd6-e703-489d-9c3c-a333312f0efa

Data powstania: wtorek, 8 lis 2022 10:59
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2022 11:03
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 7315 razy