BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury

Dyrektor Piskiego Domu Kultury informuje, iż w dniu 19 września 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00353273/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na modernizację i rozbudowę Piskiego Domu Kultury.

Identyfikator postępowania miniPortal - 8fb66c21-48f5-4ef8-9c80-8aa657e453f2

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8fb66c21-48f5-4ef8-9c80-8aa657e453f2

 

UWAGA

Zmiana terminu składania ofert do dnia 12 października 2022  r. godz. 10.00.

Data powstania: poniedziałek, 19 wrz 2022 12:03
Data opublikowania: poniedziałek, 19 wrz 2022 12:07
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 7998 razy