BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury

Dyrektor Piskiego Domu Kultury informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr2022/BZP 00314560/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na modernizację i rozbudowę Piskiego Domu Kultury.

Identyfikator postępowania miniPortal - 9d4fe0f6-773d-41c9-9ca6-eba2d320aeec

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9d4fe0f6-773d-41c9-9ca6-eba2d320aeec 

UWAGA

Zmiana terminu składania ofert do dnia 13 września 2022  r. godz. 10.00.

Data powstania: poniedziałek, 22 sie 2022 16:00
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sie 2022 16:04
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 9133 razy