BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na rozbudowę i modernizację Piskiego Domu Kultury

Zamawiający – Piski Dom Kultury informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”, zostało złożonych sześć ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Jarosława Lewiarza działającego w imieniu JL Sp. z o. o. z siedzibą w 18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Forteczna 27, za łączną cenę 13.350.000,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

JL Sp. z o. o.
18-421 Piątnica Poduchowna
ul. Forteczna 27

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (13 350 000,00 : 13 350 000,00)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” Sp. z o. o.

87-100 Toruń

ul. Chrzanowskiego 23B

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 (13 350 000,00 : 16 833 901,70)x60x3 = 142,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

262,20 pkt

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 3

ROB-BUD Robert Krasiński
19-230 Szczuczyn
Tarachy 5

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 3 (13 350 000,00 : 13 523 616,46)x60x3 = 178,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 3 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

298,20 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 4

WALD-GLOB Sp. J. Jan Radecki

06-100 Pułtusk

ul. Kościuszki 41

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 4 (13 350 000,00 : 13 533 333,30)x60x3 = 178,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 4 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

298,20 pkt

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 5

PERANEK Sp. z o. o. Sp. K.

02-656 Warszawa

ul. Ksawerów 21

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 5 (13 350 000,00 : 13 491 870,00)x60x3 = 178,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 5 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

298,20 pkt

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 6

TBM SOFTWARE SP. Z . O.

03-741 Warszawa

ul. Białostocka 22

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 6 (13 350 000,00 : 13 491 870,00)x60x3 = 178,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 6 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

298,20 pkt

 

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

Data powstania: środa, 26 sie 2020 11:23
Data opublikowania: środa, 26 sie 2020 11:26
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 23401 razy