BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2019 r. poz. 1843 dokonał następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” polegającej na:

 

  1. zmianie w cz. XI ust. 1 i 2 SIWZ, które otrzymuje brzmienie:

    1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Piski Dom Kultury, Pl. Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz, pok. nr 30 – w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. do godziny 13:00

    2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Piski Dom Kultury, Pl. Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz, pok. nr 27 – w dniu 26 czerwca 2020 r. o godzinie 13:20

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury.

Data powstania: wtorek, 16 cze 2020 10:11
Data opublikowania: wtorek, 16 cze 2020 10:13
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 23030 razy