BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na modernizację i rozbudowę Piskiego Domu Kultury

Dyrektor Piskiego Domu Kultury inforumuje, iż w dniu 29 maja 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 545260-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na modernizację i rozbudowę Piskiego Domu Kultury. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 18 czerwca 2020 r. godz. 11:00 NA 26 czerwca 2020 r. godz.  13:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 ze zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

 

Data powstania: piątek, 29 maj 2020 12:46
Data opublikowania: piątek, 29 maj 2020 13:54
Data edycji: poniedziałek, 15 cze 2020 12:57
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 23757 razy
Ilość edycji: 2