BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działalności PDK

Podstawowym celem Domu Kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
Do zakresu działania Domu Kultury należy w szczególności:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych,
3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,
5) rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej,
6) inspirowanie działań ułatwiających uczestnictwo w kulturze grupom defaworyzowanym,
7) inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze,
8) stymulowanie i wspomaganie samoorganizacji ruchu kulturalnego,
9) prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej, konsultacji i poradnictwa dla animatorów kultury w zakresie zadań o których mowa w ustępach od 1 do 8,
10) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w kraju i za granicą.
Data powstania: czwartek, 11 mar 2004 09:20
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2008 09:20
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 2946 razy