BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Wybierz miesiąc

1 4 5 6 7 8

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 15 czerwca 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - zmiana terminu

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - zmiana terminu

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - zmiana terminu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 czerwca 2020

Wiadomości

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 czerwca 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytania nr 1,2,4,5,6,8,10,11,14,17,18,19 do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytania nr 1,2,4,5,6,8,10,11,14,17,18,19 do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 czerwca 2020

Wiadomości

Odpowiedź na zapytania nr 3,7,9,12,13,15,16 do treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytania nr 3,7,9,12,13,15,16 do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 czerwca 2020

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DO TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 I 2 DO SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odpowiedź na zapytanie nr 1 do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian