BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury

Piski Dom Kultury informuje, iż w dniu 26 września 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 593652-N-2017 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na  przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 11 października 2017 r., godz. 11:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: wtorek, 26 wrz 2017 15:06
Data opublikowania: wtorek, 26 wrz 2017 15:13
Data edycji: wtorek, 26 wrz 2017 15:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 paź 2017 11:32
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 1320 razy
Ilość edycji: 2