BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kociołek Szlachecki

Dyrektor Piskiego Domu Kultury informuje, iż w procedurze zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie
zamówienia: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kociołek
Szlachecki", zostały złożone dwie oferty niepodlegające  odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Piotra Sokołowskiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ALMA Piotr
Sokołowski z siedzibą w Ełku, przy ul. Łukasiewicza 3, za łączną cenę 234
937,56 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymaganie określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała
najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg
jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ALMA Piotr Sokołowski

ul. Łukasiewicza 3

19-300 Ełk

Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu
zamówienia - 100%):

Oferta nr 1: (234 937,56 : 234 937,56)x100x4 = 400,00 pkt

Razem:

400,00 pkt

 Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

PHU GROT Jacek Olszewski

ul. Czerniewskiego 16

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu
zamówienia - 100%):

Oferta nr 2: (234 937,56 : 313 696,22)x100x4 = 299,56 pkt

Razem:

299,56 pkt


Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2011 10:49
Data opublikowania: czwartek, 14 kwi 2011 10:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 maj 2011 11:02
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 1595 razy