BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Pisz, dnia 15 czerwca 2010 r.

ZP.341-1/……/10

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 na budowę świetlicy wiejskiej w Kociołku Szlacheckim Etap I

 Dyrektor Piskiego Domu Kultury informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia „Budowa świetlicy wiejskiej w Kociołku Szlacheckim Etap I”, zostały złożone trzy oferty, w tym dwie niepodlegające odrzuceniu.

 Wybrano ofertę złożoną przez Piotra Sokołowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ALMA Piotr Sokołowski z siedzibą w Ełku, przy ul. Łukasiewicza 3, za łączną cenę 233.358,06 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

 Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 Nazwa i adres wykonawcy:

Oferta nr 1

PHU GROT Jacek Olszewski

ul. Czerniewskiego 16

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):

Oferta nr 1 (233.358,06 : 256.119,48)x100x3 = 273,33 pkt

Razem

273,33 pkt

 Nazwa i adres wykonawcy:

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ALMA Piotr Sokołowski

ul. Łukasiewicza 3

19-300 Ełk

Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):

Oferta nr 3 (233.358,06 : 233.358,06)x100x3 = 300,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 Wykonawca, którego oferta została odrzucona:

 Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane HAN-BUD Wiesław Rówczyński

Os. Brzozowe 1/28

11-700 Mrągowo

Data powstania: wtorek, 15 cze 2010 14:00
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2010 14:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 paź 2010 11:24
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 1933 razy