BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury

Zamawiający – Piski Dom Kultury informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa amfiteatru przy Piskim Domu Kultury”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez PRIBO-EPB Sp. z o.o.,z siedzibą w Ełku, przy ul. Łukasiewicza 6, za łączną cenę 699.557,64 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

PRIBO-EPB Sp. z o.o.

Ul. Łukasiewicza 6

19-300 Ełk

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (699 557,64 : 699 557,64)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 20%:

Oferta nr 1 (48 miesięcy) = 10 pkt x 3 = 30,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin wykonania przedmiotu zamówienia – 20%:

Oferta nr 1 (do dnia 30 listopada 2018 r.) = 0 pkt x 3 = 0,00 pkt

Razem

210,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: środa, 20 cze 2018 14:37
Data opublikowania: środa, 20 cze 2018 14:39
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 681 razy