BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury

Zamawiający – Piski Dom Kultury na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2017 roku Zamawiający – Piski Dom Kultury wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 912.946,61 zł brutto, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 478.692,11 zł brutto.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: czwartek, 11 sty 2018 11:23
Data opublikowania: czwartek, 11 sty 2018 11:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sty 2018 14:48
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 652 razy