BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1759, z późn. zm.) dokonał następującej zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

W Załączniku nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa w ust. 21 w pkt 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przewiduje się rozbiórkę istniejącego murku oporowego kamiennego okalającego widownię oraz wykonanie od podstaw nowego, żelbetowego, z zewnętrzną fakturą muru ponad gruntem z płyt klinkierowych, współgrającego z cokołem projektowanej koncepcji przebudowy Piskiego Domu Kultury, sąsiadującego z amfiteatrem."

 

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 22 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00.

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury.

Data powstania: środa, 20 gru 2017 11:59
Data opublikowania: środa, 20 gru 2017 12:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 sty 2018 11:23
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 784 razy