BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury

Zamawiający – Piski Dom Kultury na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


UZASADNIENIE


W dniu 13 października 2017 roku Zamawiający – Piski Dom Kultury, z siedzibą w Piszu, przy Pl. Daszyńskiego 16 – wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury. Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 30 października 2017 r. na godz. 11:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2017 11:23
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2017 11:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lis 2017 12:55
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 769 razy