BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-10-23 13:07 - Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2020-06-26 08:27 - Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przejdź do wiadomości