BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2022-09-19 13:12 - Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

2022-09-19 13:15 - Edycja wiadomości Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

2022-09-19 13:55 - Edycja wiadomości Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

2022-09-19 13:57 - Skasowanie wiadomości o tytule: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Przejdź do wiadomości