BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Odpowiedź na zapytania nr 1,2,4,5,6,8,10,11,14,17,18,19 do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ

2020-06-18 12:06 - Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytania nr 1,2,4,5,6,8,10,11,14,17,18,19 do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ

Przejdź do wiadomości