BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Dział Administracyjno - Finansowy

2008-09-25 14:01 - Dodanie nowej wiadomości: Kierownik działu administracyjno-gospodarczego

2012-11-02 19:26 - Edycja wiadomości p.o.Kierownika działu administracyjno-gospodarczego

2013-02-02 12:59 - Edycja wiadomości Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

2020-04-01 09:34 - Edycja wiadomości Dział Administracyjno - Finansowy

2020-07-02 10:50 - Edycja wiadomości Dział Administracyjno - Finansowy

Przejdź do wiadomości